RSS پست‎های وبلاگ با برچسب "مستند شبکه دیسکاوری"

همکاری سامسونگ و شبکه دیسکاوری

سامسونگ و شبکه دیسکاوری با هدف افزایش آگاهی و تاکید بر نیاز به حفاظت از ببرها و زیستگاه‌ هایشان، پروژه‌ای مشترک را با نام «چشم ‌در چشم با یک ببر» شروع کردند.