RSS پست‎های وبلاگ با برچسب "مدرسه شاهپور رشت"

همشاگردی های بهشتی: استاد هوشنگ عباسی، سر دبیر و صاحب امتیاز نشریه ره آورد گیل

در این ویدیو گپ و گفتی داریم با استاد هوشنگ عباسی، سردبیر و صاحب امتیاز نشریه ره آورد گیل، از دانش آموزان دبیرستان بهشتی رشت (دانش آموخته دهه 50 از دبیرستان ماندگار دکتر بهشتی شاهپور رشت)