RSS پست‎های وبلاگ با برچسب "سینوفارم"

پیک ششم، جنگ با اومیکرون

مدتی هست که از شناسایی واریانت اومیکرون در ایران میگذره و طی روزهای اخیر شاهد گزارشاتی از افزایش مراجعه به مراکز بهداشتی هستیم.