پرداخت در محل

پرداخت در محل برای کاربران ساکن شهرهایی که بالاکا در آنجا انبار دارد امکانپذیر است.

این امکان و حتی امکان دریافت حضوری کالا از فروشگاه بصورت خودکار و براساس آدرس انتخابی کاربر جهت تحویل کالا فعال میگردد.